Свежие комментарии

Aki férgekkel harapja a körmét

Kassák Lajos: Misilló királysága Regény Ettől a naptól kezdve még kevesebb időt töltött bent az asszony, reggel segített a szolgálónak az ágyazásnál, egyik kezében a gyereket dajkálta, másikkal a beteg embert támogatta, aki minden lépésnél megingott, mint a nádszál.

giardia ayurvedic treatment

Reggeli után azzal az ürüggyel, hogy a munkások után néz, kiment s csak a szoptatás órájában kukkantott be a szobába. Napokon át a szomszédasszonyokkal pletykált vagy Pecsinkáéknál gubbaszkodott teli vággyal a legény után. Misilló ezalatt türelmesen nyomta a fészket, a gyerekkel vesződött, néha-néha a homályos ablakon át a major kopasz térségére bámult, ahol már az őszi szántásra készülődtek az emberek.

Nehezen épült a bajból, amennyit nappal javult, éjszaka ugyanannyit rosszabbodott. A melle meggyöngült, fuldoklás gyötörte s egész éjszaka karcos, fáradt tüdőből köhögött. Október elején megjött Kristóf s ő még akkor is az ágyban volt. Kérges, nagy kezei puhán megráncosodtak, kifehéredtek, mint a csiszolt csont és remegtek a legény széles tenyerében. Nehezen ment az egyezkedés. Kristóf, mint valami módos városi fuvaros csizmásan, tiszta fehér gatyában ült a gazda ágyánál.

A gyermek harapja a körmét, férgek

Cifra cseréppipa lógott az agyáról s amíg Misilló agyafúrt szóval vörösre beszélte magát, addig ő csak hümmögött s nagy türelemmel várta a csipetnyi ráadásokat. Anyica az ablaknál állt, a pólyást dajkálta, valami nyúlós, édeskés dalt dúdolt teste ringására s időnként hangos csókokat pufogtatott el a gyerek kerek arcán. A lámpa fénye aki férgekkel harapja a körmét gyéren jutott el hozzá, de ahelyett, hogy a gyönge világosság elmosta volna formáit, minden idomot, vonaltörést megsokszorozva élesített ki a homályból.

A dalocska zümmögve folyt szét aki férgekkel harapja a körmét szobában és lágy, meleg hangulattal bizseregte körül a két alkudozó embert. Kristóf a hang irányába fordult, szeme megakadt az asszony kiélezett, előre nyúlt alakján, s úgy látta, most felényire se olyan szép az, mint karácsonykor volt. Tetőtől talpig mustrálgatta és észrevette első találkozásuk óta mennyit öregedett, rozsdás pöttyök sűrűsödtek az orra köré s gusztustalanul, minden köz nélkül futnak össze vastag szemöldökei.

Az asszony most szétgombolkozott, mellel kínálgatta a nyöszörgő gyereket s még görbébbre púposította magát. Mintha egész életét a kis csámcsogó szájba kívánta volna csurgatni.

Kristóf önkénytelenül is a gyerekkorára gondolt: a borjas, megpuhult teheneket látta maga előtt és érezte, mint párolog el szívéből az érzés, amellyel a katonáéknál emlékezett Anyicára, s mint önti el most egész valóját egy másik.

Megborzongott ettől az érzéstől, de nem szabadulhatott tőle. Örömmel kapott a gazda újabb ráadásán. Ki kapott már ennyi pénzt ebben a majorban! Az egész lelkemet? Kristóf hányavetin nevetett.

Szцveggyыjtemйny

Megkötötték az alkut. Amíg Misilló beteg lesz, Kristóf vezeti majd az egész gazdaságot s minden este tartozik beszámolni a dolgáról. Egy ideig még maradt a legény, Misilló boldog volt afölötti örömében, hogy olcsón jutott az emberhez, pálinkát hozatott az asztalra s büszke önteltséggel beszélt a fiúról. Csontos, sárga ujjaival megcsiklandozta a kövér, mezítelen testet s az hangtalanul rángatózott, csak piros elferdült szájáról látszott, hogy tetszik neki a játék.

Misilló tovább nyűgözte s közben nagyokat kiáltozott: - Hu-hu, mindjárt megeszlek, te kis tetves, te gyöngyvirágszál! A gyerek keservesen elsírta magát. Igazán bolond. Misilló jóízűen mulatott az asszony haragján. Anyica is indult a legénnyel.

Nem kapott választ. Azok már behúzták maguk után az ajtót. Szótlanul mentek át az udvaron, a kapuban megálltak.

Mindketten a belső oldalon maradtak. Nagy csendben múlt el néhány pillanat, gondolataik egy úton haladtak, de nem tudták hogyan kezdeni a szót. Kristóf törte meg a hallgatást.

Kristóf alákukucskált a kendője alá: - Azért tudom, hogy kérdezősködött utánam, amíg katona voltam! Anyica aki férgekkel harapja a körmét ránézett. Anyica nem védekezett. Egész testével szinte belerogyott a legény karjába. Szemei lángoltak, a hangja egyre rekedtebb lett és egyre sziszegőbben beszélt: - Vegye, vegye hát! Hosszú, harapós csókban, mint két veszekedő madár, hemperegtek a kapu ripacsos deszkáin. Életemben téged szeretlek először!

Political Figures, Lawyers, Politicians, Journalists, Social Activists (1950s Interviews)

A fele útról azonban visszatért. A gazda az ágyszélén lógászott, a szemei zölden lobogtak, megmerevült arcán látszott, hogy kínlódva várta az asszonyt. A gyerek magára hagyottan visított az asztalon. Anyica cuppogva hozzá szaladt. Nem szeretem én, ha mindig máson jár az eszed! Misilló még sokáig elégedetlenkedett, de senki se felelt dörmögésére. Csend volt körülötte, csak a gyerek orrhangú szuszogása olvadt ki a fehér kemence mögül.

Számításból egész délelőtt a gazda mellett maradt, fájós bordáit vizesruhával orvosolta, mákhéjas dohányból pipát tömött neki, közben a gabona áráról beszélt s ezzel szépen kiverte az ember fejéből a tegnap esti jelenetet. Ebéd után azonban alig várta, hogy Misillót elnyomja az álom, észrevétlenül kipárolgott a szobából.

hogyan lehet meghízni a férgek után

Kristóf még nem volt ott. Egy ideig a vd vagy paraziták fák törzséhez lapultan álldogált az asszony, kitágult szemekkel lesett a csendes major felé, de nem tudta egy helyben kivárni a legényt.

A hó még mindig szitált, a pelyhek átszöktek a ritka ágak között, puhán a ruhájára ültek, megkeresték lázas, kicsattanó arcát s hideg, kék gyöngyökben futottak szét a mezítelen bőrön.

Végbélnyílás viszkető pinworm Férgek egy gyermekben, hogyan lehet megszabadulni Az enterobiosis megelőző gyógyszerek Ha valaki nem harap a körmét, hanem leül a reggelire, anélkül, hogy megtisztítaná a kezét, akkor a tojás is a szájába esik.

Fázni kezdett, de állhatatosan küzdött s már nagy tócsákat olvasztottak alá tipegő lábai, mikor eszébe jutott az elhagyott kunyhó. Folyton a legény útját kémlelve, hátrált a födél alá. Az apkó egykori helyére, a dohos, kemény szalmapriccsre kuporodott. Jó óra múlt el így az izgalmas várakozásban, mikor a fák között topogó legényt meglátta.

Repeső szívvel állt ki az ajtóba. Hé Kristóf! Kristóf megcsípte az állát. Örülj, hogy most itt vagyok - s havas, átázott szűrével együtt a priccsre rázta az asszonyt. Anyica unottnak, hidegnek látta a párját s úgy érezte, mintha az ölelést, csókot, amivel az ő kéjes bomlottságát fizeti, mind csak mókából csinálná. Az a gondolata támadt, talán nem is szereti őt Kristóf s megremegett ettől a gondolattól.

Még puhábban, melegebben lapult a legényhez s alázatos hízelgéssel kérdezte meg a hegyről lefelé menet. Az egész úton nem nézett az asszonyra, zsíros csizmáit vigyázta, melyek nagy gombócokat rúgtak föl a friss, tapadós hóból.

Paraziták, például pinwormok. Pinwormok és tisztítás. Pinworm kezelési módszerek

A gyümölcsös végében válniuk kellett, Anyica bolondosan a szájára tapadt a horgadt fejű legénynek, szinte könyörgött hozzá: - Holnap is eljössz? Aztán mindketten más-más irányba tértek.

szuper étel a férgek ellen

Mire Misilló fölébredt, Anyica karján a gyermekkel már ott ült az ágyfejénél. Halkan, elnyújtott hangon énekelt s jobb lábával rezgősen segítette a dal ütemét: Csicsí baba, nincsen pupa, Elvitte a juhászkutya, Csicsíkájj, babuskám Misilló néhány pillanatig még tetette az álmot, szűkre fogott szemekkel lesett ki az asszonyra.

Pinworms a végbélnyílás tüneteiben

A hirtelen jött köhögés elárulta ébrenlétét. Anyica kedveskedőn az ágyra telepedett s amíg Misilló egészsége felől kérdezősködött, kedvesen ingatta a fejét és észrevétlenül a vánkosok közé csempészte a gyereket. Anyica a mákhajas dohányra gondolt s elégedetten mosolygott magában.

Kimegyek a friss levegőre, megöl ez az egész napi bezárkózottság! Kristóf még nem volt itt? Anyica a friss levegőzés helyett a konyhában maradt, csütörtök este volt, nagy szorgalommal az apkó holmiját segített összecsinálni a szolgálónak.