Brehm: Az állatok világa / I. OSZTÁLY: ÖRVÉNYFÉRGEK (TURBELLARIA)

Férgek ragasztják az érzékszerveket

Teljes szövegű keresés HARMADIK REND: Hármasbelűek Tricladida Az örvényférgekre vonatkozó tudásunk túlnyomórésze ezeknek az állatoknak a vizsgálatán alapszik, mivel ezek az előbb letárgyalt két csoportbelieknél jóval nagyobbak, így könnyebben gyűjthetők s szabad szemmel könnyen megfigyelhetők.

Semmi keresnivalója az életnek ott, ahol a démoni féreg lakik

Nevüket, mint fönnebb megjegyeztük, onnan kapták, mert emésztőbelük három főágra oszlik. A testen áttetsző s igen sok fajban szabad szemmel is meregtelenites kulso jelei megvizsgálható hármaságú bélcsatorna további oldalágakat s ezek mellékvakbeleket bocsátanak, úgy, hogy a bélcsőrendszer a testbe, csaknem egyenletesen kiterjeszkedő s legföllebb csak az ivarszerveket kikerülő csőágazatot formál.

Mivel a bélcsövek nemcsak az emésztést, hanem a tápláléknak a testben való szétosztását, tehát a vérérrendszerre háramló feladatot is teljesítenek, így joggal tekinthetjük ezt az entodermális származású csatornarendszert bélér gastrovascularis -rendszernek. A Tejfehér planária Dendrocoelum lacteum O. Fénykép formol-salétromsavval megölt állatról eredeti fényképfölvétel. A Gyászos planária, Pl. Dendrocoelides hankói Gelei, eredeti rajz, kádártai példány után.

Vigyázat, férgek! | TermészetGyógyász Magazin

Polycladodes alba Steinmann, eredeti rajz vászolyi példány után. A szájnyílás rendszerint a has közepén, illetőleg kissé előbb, vagy hátrább képződik, akárcsak a Mesostomáké.

A színes fajokban a szájnyílás, mint szürkés, vagy fehéres foltocska, néha feketébb gyűrűkkel környékezve, szabad szemmel is meglátható. Mögötte, az állat farkrészén hasonló pont jelöli az ivarnyílást.

Kisállatorvos - Belső élősködők, amelyek az emberre is veszélyesek lehetnek

A száj előrehaladó tágas, hosszú üregbe, az ú. A hármasbelűek, szemben az egyenesbelűekkel, melyek igen változatos s a laposférgekre nem mindig jellemző testalkatúak, rendszerint levélhez, vagy lapos nyelvhez hasonlítanak. Van közöttük ugyan csaknem körlapszerű lény is, azonban mégis rendszerint megnyúltak, némelyek egyenesen szalagszerűek.

férgek ragasztják az érzékszerveket

Találkozunk átlátszókkal, vagy áttetszőkkel, vagy fehéresen tejszerűekkel, minők példának okáért a mi tejfehér planáriánk: a Dendrocoelum lacteum O. A mellső testvégen rendszerint egy pár szemük fejlődik, vannak azonban sokszeműek is, melyeken a szemek csaknem az egész mellső testfél külső szegélyét bevonják, egyetlen sorban helyezkedvén el, amint azt példának okáért a mi erdélyi, vagy dunántúli dombvidéki forrásokban s a forrásokra következő csendesvizű lemnás vagy kárás patakjainkban élő, de az Alföld mocsaraiban is található seregszemű planárián, Polycelis tenuisonvagy P.

Egyik fajnak, a Gelei által a Balaton zalai partján, magas hegyi forrásokban megtalált Polycladodes alba Steinmann nevű fehér állatnak mellső testvégén, két folton van nagyszámú szeme. A magyar forrásvizekből két vak planária is került elő, az egyik a Dendrocoelides pannonicus Méhely, a másik pedig a D. Hankói Gelei, melyet a szerzők a Dunántúl ős röghegységeinek barlang, illetőleg forrásvizéből ismertettek.

férgek ragasztják az érzékszerveket

Seregszemű planária, Polycelis tenuis Ehrbg. Idegrendszer, garatcső a szájnyílással, mellette a spermacső és hátul az ivarnyílás.

Milyen férgek lehetnek pollockban Milyen férgek lehetnek pollockban

Steinmann- Bresslau: Die Strudelwürmer Dendrocoelides hankói Gelei, eredeti férgek ragasztják az érzékszerveket, kádártai példány után. A Tricladidák szaporodása méretes tojások, ú. Ritka jelenség az, hogy az állatok ivartalan módon is szaporodjanak. A planáriákkal rendszeresen foglalkozó búvárnak kerülnek időnként a kezébe ú.

Ezek hátulról előrehaladólag, hosszanti oszlásban lévő állatok. Némely faj szájnyílása mögött férgek ragasztják az érzékszerveket befűződéssel hátulsó kisebb és mellső nagyobb darabra oszlik ketté.

Milyen hőmérsékleten vannak férgek?

Nekem plöni tartózkodásom idején Thinemann professzor mutatott a Planaria alpina Férgek ragasztják az érzékszerveket fajnak egyik Plön környéki, hegyi patakban élő törzsét, mely úgyszólva kizárólag ilyen kettéoszlással szaporodik s ivaros állatot esztendőkön keresztül alig találtak egyet-egyet.

Bizonyos jelenségek arra vallnak, hogy a Dendrocoelides Hankói is szaporodik harántbefűződésekkel. Ez az ivartalan szaporodási mód természetszerűleg föltételezi általán a hármasbelűek nagy helyrepótló, regenerációs képességét. Valóban nincs kedvezőbb kisérleti anyag ennek a jelenségnek a tanulmányozására, mint a mi édesvizi planáriánk.

férgek ragasztják az érzékszerveket

Ha pediglen a test középrészéről még oly kicsiny darabot is vágunk ki, a darabnak elülső felén fej és a hátulsó felén fark képződik. Ha csak csak éppen a fejét vágjuk le a planáriának, az lassanként hátrafelé megnyúlik és egész állattá egészül ki s szintén ennek megfelelőleg, ha hosszában vágjuk ketté az állatot, a hiányzó testfél hamarosan újraképződik.

Megtehetjük azt is, hogy a testből csak ékalakú, vagy másként formálódott darabot vágunk ki s ezek is egész állattá nőnek. Lillie végzett arra vonatkozólag kísérletet, hogy melyik az a legkisebb darab, amely még teljes planáriává egészül ki s azt tapasztalta, hogy az állat testének századrésznyi darabkája még mindig képes egész állattá fejlődni.

Mások pedig azt az érdekes kísérletet végezték, hogy csak rézsutosan bemetszettek a planária szélébe.

Az orvosi mikrobiológia tankönyve | Digitális Tankönyvtár

Ha a vágás előfelé irányul s az ilyenképpen elválasztott cikkecskének a hegye hátra tekint, akkor ez a kis darab farkká fejlődik és lassanként megfelelő kiegészüléssel az állat testéről leválik. Ha pediglen fordítva, a vágás rézsút, hátrafelé irányul s így a cikkecske hegye előre néz, akkor az ilyen darab fejjé formálódik és lassanként magának farkat nevelvén az anyatesttől szintén elkülönödik. Ha a petefészek kimerült, az állatok lesoványodnak, megkissebbednek, ivarszerveik feloszlanak, a bélcsőágak száma megapad s az állat közben nagymértékben megkissebbedik.

Ezalatt a folyamat alatt, a munkaközben fehasználódott régi sejtjeik felszívódnak, a megifjodás pedig azáltal válik lehetővé, mert az állat testében folytonosan tartalékolódnak csíraállapotú sejtek.

férgek ragasztják az érzékszerveket

Ezek a csíraállapotú sejtek az elvénülés közben lezajlott szervfelbomlások után újra szaporodásnak indulnak s valóságban mindent újra organizálnak az első szervezetben. Ezekkel a csíraállapotú sejtek, a tudományos irodalom ú. A hármasbelűeknek mintegy ismert faja 3 csoportba osztható.

Érzékszervek és védelmük, tapintás

Ezek a csoportok, mind anatómiai, mint pediglen élettani alapon jól megkülönböztethetők. Ilyenek a tengeri- az édesvízi- és a szárazföldi hármasbelűek Tricladida maricola, paludicola és terricola. Igazi élősködőket a Tricladidák között ritkán találunk, talán csak az Európába éppen most behurcolt Planaria maculatát említhetjük meg, mint halparazitát, amely a brémai tengeri kikötővel szomszédos vizekben lépett fel európai halakon előszőr.

Navigációs menü

Az édesvízi hármasbelűek, Tricladida paludicolák, a legelterjedtebb vizi állatok közé tartoznak. Közönségesen ezeket az állatokat planária néven szoktuk emlegetni, melyeknek 80 faja, mintegy 12 nemzetségbe van elosztva. Ezek közül minálunk az alföldek, dombos vidékek és a hegyvidékek planáriái, minő a Pl. Ezeket az állatokat tábláink mutatják be Troctophora-álca, mint a férgek közös ős álcaalakja.

A Müller-féle álca, mint a Polycladidák álcája. A Tejfehér planária, Dendrocoelum lacteum O. Plagiostomum lemari Pless.

Rendszerint három formája jelenik meg egy fajon belül: a szárnyas hím, a szárnyas nőstény és a szárnyatlan dolgozó, melyet régi források pl. Szárnyas hímek[ szerkesztés ] A szárnyas hímek teste karcsú, csápostoruk jóval hosszabb, összetett szemük is nagyobb, mint más alakoké. Rövidebb életűek. Szárnyas nőstények[ szerkesztés ] A szárnyas nőstény a megtermékenyítés után elveszti szárnyát, de ezután is meg lehet ismerni hatalmasra kifejlődött toráról. Ezeket a megtermékenyített nőstényeket nevezik királynőknek.

Bothrioplana semperi Braun. Idegrendszer, garatcső a szájnyílással, mellette a spermacső és hátul az ivarnyílás eredeti Plenaria torva Schultze hasáról eredeti r.

  1. Kerekesférgek, A tű és férgek azonosak
  2. Hogyan lehet éjszakánként eltávolítani a férgeket
  3. Hangyák – Wikipédia
  4. Ezek az állatok egyúttal az örvényférgeknek is a legkönnyebben föllelhető és megismerhető képviselői.
  5. Mandula rosszindulatu daganata
  6. Mit jelent amikor férgekről álmodni
  7. Brehm: Az állatok világa / I. OSZTÁLY: ÖRVÉNYFÉRGEK (TURBELLARIA)
  8. Férgek tünetei és kezelési fóruma

Idegrendszer, garatcső Dendrocoelides hankói Gelei, eredeti rajz, kádártai példány után. Ezek az állatok fénykerülő természetükből kifolyólag mindig kövek és vizinövények levelei alatt találhatók, a forráslakók pedig a forrás előtörő csatornáiból kaparhatók ki.

Külföldi szerzők még három vak planáriát írnak le, így a Kárpátokból Komarek a Dendrocoelum carpathicumot, Horvátországból pedig a Dendrocoelum subterraneumot ismertette, Kenk pedig ugyaninnen a Dendrocoelides speleát írta le. A magyarhoni hármasbelűek között legnagyobb a tejfehér planária, Dendrocoelum lacteum, melynek kedvező helyen, tiszta, hűvösebb vízben élő példányai jó táplálkozás esetén 4 cm-re is megnőnek, közepes méretük azonban 2.